اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد تعميد بگيرم

اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد در آب تعميد بگيرم.

تعميد آب روش كتابمقدس براي شهادت علني درمورد اين موضوع است كه من مسيح رابه عنوان منجي شخصي خود پذيرفته ام.

عيسي اين را امر فرمود

عيسي به روشني تعليم مي دادكه هر مسيحي بايد در آب تعميد بگيرد.

تعميد آب هم توسط نمونه عملي عيسي مسيح و هم توسط حكم صريح او مقرر گشته است.

كتاب مقدس ميفرمايد: “آنگاه عيسي از جليل به اردن نزد يحيي آمد تا از او تعميد يابد” (متي١٣:٣)

قبل از اينكه عيسي به آسمان صعود كند چنين حكم كرد: “پس رفته همه امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد” (متي ١٩:٢٨)

تعميد آب تصويري است از آن چيزي كه مسيح در قلب شما انجام داده است. تعميد آب يك عمل سمبليك است كه به شكلي مرئي نشان ميدهد كه مسيح گناهان شما را پاك كرده است. همچنين نشان دهنده اين است كه شما زندگي كهنه خود را دفن نموده ايد و سپس از مردگان برخاسته و حيات نويني را در مسيح آغاز نموده ايد. تعميد آب همچنين اعترافي علني است كه نشان ميدهد گناهان شما بخشيده شده و پيرو واقعي عيسي مسيح خداوند گشته ايد.

تعمید آب توسط رسولان انجام ميگرفت.    

در روز پنطيكاست پطرس رسول به مردم گفت: “توبه كنيد و هر يك از شما …تعميد بگيريد” (اعمال رسولان٣٨:٢). سخنان او نخستين موعظه كليسا بود. پس از اين موعظه “ايشان كلام او را پذيرفته تعميد گرفتند و در همان روز تخمينا سه هزار نفربديشان پيوستند” (اعمال رسولان ٤١:٢).

فيليپس شماس، اشخاصي را كه توسط او ايمان آورده بودند در سامره تعميد داد (اعمال رسولان ١٢:٨). او همچنين خواجه سراي حبشي را نيز تعميد داد( اعمال رسولان ٣٦:٨-٣٨).

همۀ مسيحيان به تعميد آب نياز دارند

١. تعميد آب نشان دهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده با مسيح مصلوب گشته است . پولس رسول ميگويد: “زيرا اين را ميدانيم كه انسانيت كهنه ما با ما مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ديگر گناه را بندگي نكنيم” (روميان ٦:٦).

٢. تعميد آب نشان دهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي گشته با مسيح مرده است.

پولس رسول ميگويد: “نميدانيد كه جميع ما كه در مسيح عيسي تعميد يافتيم در موت او تعميد يافتيم؟” (روميان ٣:٦).

٣. تعميد آب نشاندهندۀ اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده با مسيح قيام كرده است.

پولس رسول مي گويد: “پس هر گاه با مسيح مرديم يقين مي دانيم كه با او زيست هم خواهيم كرد” (روميان ٨:٦).

٤. تعميد آب نشاندهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده در تازگي حيات زندگي ميكند. پولس رسول ميگويد: “پس چنانچه مسيح عيسي خداوند را پذيرفتيد در وي رفتار نماييد” (كولسيان ٦:٢).

چگونگي تعميد آب

شكل كتابمقدسي تعميد، غوطه ور شدن در آب ميباشد. كتاب مقدس تعليم ميدهد شخصي كه تعميد ميدهد شخصي كه تعميد آب ميگيرد، به عنوان سمبلي از دفن شدن بايد كاملا زير آب قرار بگيرد، عيسي،  “در اردن از يحيي تعميد يافت و چون از آب بر آمد (يحيي) در ساعت آسمان را شكافته ديد و روح را كه مانند كبوتري بروي (عيسي) نازل ميشود” (مرقس ١ : ٩و١٠).

همچنين فيليپس نيز خواجه سراي حبشي را باغوطه ور ساختن در زير آب تعميد داد زيرا در اعمال رسولان ٨:٣٨ نوشته شده است: “…هر دو به آب فرود شدند پس او را تعميد داد”.

عهد جديد تعليم ميدهد كه تعميد آب بايد “(به اسم پدر و پسر و روح القدس” انجام گيرد (متي ١٩:٢٨).

سوالات

اكنون كه شما مسيحي هستيد آيا از حكم عيسي مسيح در مورد تعميد در آب اطاعت نموده ايد؟

آيا از نمونه او پيروي كرده ايد؟

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد تعميد بگيرم”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.