باور و تعلیم مسیحیت دربارۀ انبياء

مسيحيان عقيده دارند که خدا انبياء را فرستاد تا بوسيله آنان کلام خود را به مردم برساند. بعلت گناه؛ اکثریت مردم نخواستند صداى خدا را بشنوند و یا اینكه بسبب کارى گوش روحانى قادر به شنوایى نبودند؛ ليكن مردان و زنانى وجود داشتند که توبه کرده و مورد بخشش خدا قرار گرفتند. خدا با آنان سخن گفت و آنان را موظف ساخت تا پيغام او را به دیگران برسانند. از این جهت آنها پيغمبران خدا شدند. اطلاعات ما درمورد انبيا از کتاب مقدس سرچشمه می گيرد که شامل شرح زندگى و بيانات و نوشته جات عده اى از انبياء است که براى رسانيدن پيام الهى به مردم انتخاب شدند.

  اسامى برخى از انبيا که در کتاب مقدس آورده شده عبارتند از: ابراهيم؛ موسى؛ هارون؛ (برادر موسى)؛ مریم (خواهر موسى)؛ ناتان؛ سموئيل؛ داود؛ ایليا؛ اليشع؛ اشعيا؛ ارميا؛ یونس؛ یوئيل؛ دانيال و یحيى تعميد دهنده که آخرین پيغمبر قبل از آمدن عيسى مسيح بود. ابراهيم که دوست خدا و پدر ایمان داران ناميده شده است توسط خدا انتخاب گردید تا پدر بسيارى از ایمانداران باشد.

فرزند وعده از جانب خدا از زن او ساره به دنيا آمد و نامش اسحق بود. ابراهيم براى اطاعت از دستور خدا حاضر شد که فرزند خود اسحق را قرباني نماید اما خدا قوچي را براى قربانى بجاى اسحق مهيا فرمود. سپس خدا به ابراهيم وعده فرمود که از نسل اسحق نجات و برکت به جهان ارزانى خواهد شد و این وعده در عيسى مسيح انجام پذیرفت. بعد از عيسى؛ انبيا (یا رسولان) دیگرى مانند پطرس و پولس ظهور کردند که کلام خدا را براى مردم بيان نمودند و آنان را تعليم دادند که به عيسى مسيح ایمان بياورند.

مسیحیان معتقدند که اینان آخرین انبياء خدا بودند ولى از یك نظر هر کسى پيغام واقعى خدا یعنی انجیل مقدس را به مردم برساند نبى خوانده می شود. نظر به اینكه عقيده مسيحيان دربارۀ انبياء از بعضى جهات عقاید پيروان سایر مذاهب تفاوتهایى دارد؛ بهتر است به چند حقيقت مهم اشاره نمایم:

 ١)  تعداد انبياء معلوم نيست و ما اسامي بسياري از آنان را نمي دانيم.

 ٢) همۀ انبياء تا آنجایى که مي دانيم از نسل ابراهيم و پسرش اسحق بودند.

 ٣) انبياء از طرف خدا طى دوره اى که در حدود دو هزار سال طول کشيد فرستاده شدند.

 ٤) بنابر مشیت خدا ابراهیم و موسی و سایر مردان خود داد، انبياء عموماً براى قوم اسرایيل فرستاده شدند. یعنى قومي که خدا انتخاب فرمود که قوم برگزیده او باشند و بوسيله آنها حقایق الهي به جميع مردم جهان شناسانيده شود.

 ٥) انبياء همچون سایر مردم دنیا معصوم و بيگناه نبودند.

 ٦) انبياء از ميان طبقات مستقل اجتماع ظهور کردند؛ برخي دولتمند؛ برخى فقير؛ برخى تحصيل کرده و برخى با معلومات کم؛ برخى پير و برخى هم جوان بودند.

٧) بعضى از انبياء نظير ایليا و یحيى تعميد دهنده کتابى ننوشتند ولى برخي نظير موسى؛ داود؛ اشعياء؛ یوحنا و پولس پيغام خدا را برشته تحریر درآوردند تا نسلهاي بعدى هم بتوانند بخوانند.

٨) کلام خدا بطرق مختلف به انبياء نازل مي شد. برخى صداى خدا را مي شنيدند؛ بعضى پيغام او را بوسيله فرشتگان دریافت مي نمودند؛ بعضى رویاها و بعضى خوابها مي دیدند و بدون تردید عده اى هم پيغام خدا را با فكر و قلب خود درك مي كردند. معهذا همه اطمينان داشتند که خدا با آنان صحبت کرده است و مي توانستند با اعتماد تمام به مردم بگویند “خداوند چنين ميفرماید”.

٩) به بعضى از انبياء از قبيل موسى و اليشع و پطرس قوت انجام معجزات داده شد تا حقيقت پيغام خویش را بدانوسيله ثابت نمایند. ولى برخى نظير یحيى تعميد دهنده معجزه اى انجام ندادند.

 انبيایی که قبل از عيسى مسيح ظهور کردند براى مردم شرح دادند؛ خدا کيست و ازآنان چه مي خواهد و آنان را هشدار دادن که خدا آنانى را که مطيع او نيستند تنبيه مي نماید. همچنين به آنان مژده دادند اگر گناهان خود را ترك گویند و بسوى خدا برگردند؛ خدا آنها را خواهد بخشيد و برکت خواهد داد. توسط موسى؛ که تنها پيامبر آورنده شریعت و قوانين بود؛ خدا قوانين زیادى به قوم اسرائيل داد. انبيایى که بعد از موسى آمدند مردم را تشویق نمودند که قوانين خدا را که بوسيله موسى عطا شده بود اطاعت نمایند. ولى چون انسان گناهكار بود امكان نداشت بتواند قوانين مقدس الهى را بطور کامل اطاعت کند از این جهت شریعت قادر نبود ایشان را نجات بخشد ولي مانند آیينه اى گناهكار بودن مردم را به آنها نشان مي داد و آنها را متوجه مي ساخت که چقدر به نجات دهنده احتياج دارند. یكى از برجسته ترین کارهاى انبياء این بود که به مردم گفتند که خدا نجات دهنده اى را که مردم جهان به او نيازمند  هستند براى آنان خواهد فرستاد.

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “باور و تعلیم مسیحیت دربارۀ انبياء”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.