زندگی در حیات مضاعف

من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. یوحنا ۱۰ : ۱۰

 سؤال اینجاست که در این زندگی حیات مضاعف، چه برنامه ریزی برای خود دارید؟

…من فقط نمی خواهم یک زندگی داشته باشم تا وقتی که به آسمان بروم! آسمان بسیار عالی خواهد بود، ولی زندگی حیات مضاعف گونه چیست؟ در زبان اصلی یونانی، عبارت زوئه بکار گرفته شده است. که بمعنی زندگی کردن در میان زندگان می باشد، نفس کشیدن… زنده بودن… لذت بردن از زندگی واقعی!

با توجه به چنین تعریفی، به نظر نمی آید که اینگونه زندگی، زندگی بیمارگونه ای باشد. زندگی ای که با آنچه در دنیا شاهد آن هستیم متفاوت می باشد. پر از شادی، پر از برکات الهی و سلامتی روح القدس! این نوع زندگی است که مسیحیان می بایست داشته باشند، آیا شما آن را تجربه می کنید؟ ما در مسیح مورد لطف خدا قرار گرفته اید. این نوع زندگی است که عیسی آمده تا به ما عطا کند.

 

فیلیپیان ۲: ۵ الی ۸؛ طرز تفكّر شما دربارهٔ زندگی باید مانند طرز تفكّر عیسی مسیح باشد: اگرچه او از ازل دارای الوهیّت بود، ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ كند، بلكه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ -‌حتّی مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد.

عیسی شبیه انسان شد، باور دارید؟

آیا در اناجیل هرگز خوانده اید که او فقر بود، بیمار شد، و….؟ وقتی عیسی دربارۀ حیات مضاعف می کند به چنین زندگی اشاره دارد. این بخشی از آن ارثیه ای است که به ما تعلق دارد می کند.

ما در جسم همچون عیسی نیستیم، اما در درون همچون او هستیم؛

اول یوحنا ۴: ۱۷؛ محبت این‌چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همان‌گونه‌ایم که او هست.

مزمور ۳۴: ۸ الی ۱۰؛ امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. خوشا به حال کسانی‌که به او پناه می‌آورند. ای مؤمنین، خداوند را گرامی بدارید، زیرا کسی‌که او را گرامی بدارد محتاج به چیزی نمی‌شود. شیرهای جوان هم، گاهی گرسنه می‌شوند، امّا کسانی‌که طالب خداوند هستند هرگز محتاج نخواهند شد.

دیگر نباید همچون سابق زندگی کنیم؛

دوم قرنتیان ۵: ۱۷و ۱۸؛ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح، ما را كه قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه آنها نیز می‌توانند دوستان او بشوند.

 

موقعیت و مقام یک مسیحی؛

اول پطرس ۲: ۹؛ امّا شما، نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی رسیده‌اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی كه شما را از تاریكی به نور عجیب خود دعوت كرده است، به همه اعلام نمایید.

به جسم خود و آنچه دنیا به شما می گوید ننگرید. بلکه آنچه در مسیح هستید.

 

زندگی مسیحی در خداوند؛

دوم پطرس ۱: ۳ و ۴، قدرت الهیِ او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناختِ او میسّر شده که ما را به‌واسطۀ جلال و نیکویی خویش فراخوانده است. او به‌واسطۀ اینها وعده‌های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده، تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید و از فسادی که در نتیجۀ امیال نفسانی در دنیا وجود دارد، برهید.

من چه باید بکنم؟

باید برآنچه که کلام می گوید تفکر کنید؛

می بایست از آنچه را که کلام خدا گفته است نگاه کنیم و آنرا اعتراف و اعلان کنیم. این کلام و وعده های آن باید در ما قرار گیرد.

عیسی در انجیل لوقا ۱۷ آیۀ ۲۰ می گوید که پادشاهی خدا در میان شماست! در ملکوت خدا، جدائی و بیماری و …. نیست.

 

افسسیان ۱: ۳ و ۴، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بیعیب باشیم.

فیلیپیان ۴: ۸؛ در پایان، ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست‌داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید.

جنگ از آن خداوند است، و او در این نبرد پیروز شده است. باید اجازه دهیم تا خدا برای ما بجنگد. ما باید در این دایره بمانیم، تمرکز ما باید بر مشارکت مان با خدا باشد و نه جنگ! نه مشکلات و بیماری ها….

مهم نیست موقعیت شما چیست، و یا دنیا چه می گوید؛

انجیل یوحنا ۱۵: ۱۶؛ شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند.

اول یوحنا ۵: ۴؛ زیرا هر که از خدا زاده شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. 

 

اشعیاء ۵۴: ۱۷؛ امّا دیگر هیچ اسلحه‌‌ای نمی‌تواند به تو آسیب برساند، تو برای همهٔ کسانی‌که تو را متّهم می‌کنند، پاسخی خواهی داشت، من از بندگان خود دفاع خواهم ‌کرد و به آنها پیروزی خواهم داد.

شما باید اسلحه هائی را که به ضد شما عمل می کنند را بیابید و بر اساس روی آنها خط بکشید.

 

اول پطرس ۲: ۲۴ می گوید که ما به زخمهای او شفا یافته ایم.

 

ما باید یاد بگیریم که طبیعت خدا را بشناسیم. افکار او را دربارۀ ما و برنامه هائی را که برای ما دارد.

 

در یوحنا ۱۰: ۱۰ دیدیم که خداوند می خواهد به ما حیات مضاعف عطا کند، اما از طرفی دیگر دزد می آید تا آنچه را که ما داریم بدزدد! شفا یکی از دارائی هائی است که ما داریم و او می خواهد آن را بدزدد.

 

  افسسیان ۶: ۱۰الی ۱۸؛ باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید. اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید. زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم. پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید. پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به میان ببندید و زره پارسایی را بر تن کنید، و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ صلح را به‌پا نمایید. افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شَرور را خاموش کنید. کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به‌دست گیرید. و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدّسان دعا کنید.

 

این اسلحه و زره خدا برای حفاظت ما از شریر است. کلاهخود برای محافظت از سر می باشد، تیرهائی که دشمن به افکار ما می فرستد. ما باید این کلاهخود همیشه بر سرمان باشد تا از افکارمان محافظت کنیم. همۀ موارد بالا به کلام خدا مربوط می شود.

فیلیپیان ۳: ۱۰ الی ۱۲؛ می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم، تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم. نمی‌گویم هم‌اکنون به اینها دست یافته‌ام یا کامل شده‌ام، بلکه خود را به پیش می‌رانم تا چیزی را به‌دست آورم که مسیحْ عیسی برای آن مرا به‌دست آورد.

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “زندگی در حیات مضاعف”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.