10 ویژگی که خدا، پدری کامل است

۱) صبر و مهربانی او هرگز تمام نمی شود.

 اگر هرگز احساس نکرده اید که از آنچه صبر و مهربانی که پدرتان روزی داشت بطور کامل استفاده نکرده اید، نباید دربارۀ بیش از حد بهره جُستن از پدر آسمانی تان نگران باشید. مزمور ۱۷:۱۰۳ می فرماید؛ “رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان.” و مزمور ۱:۱۰۶ می فرماید؛ “زیرا که او نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد.”

این بدین معناست که نه تنها صبر و مهربانی خدا هرگز کُهنه نمی شود، بلکه توانایی خدا برای بخشیدن شما هرگز افول نمی کند. مزمور ۱۲:۱۰۳ به ما اطمینان می دهد، “به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است.” این بدین معناست که پدر آسمانی تان هرگز کینه توزی نمی کند یا اینکه گذشته شما را مطرح نمی کند.

۲) او همیشه دست یافتنی است.

خدا هرگز روز بدی ندارد، هیچ گاه تُرش رو نیست، و هرگز برای فرزند خود بسیار پُر مشغله و پریشان نیست. هنگامی که شما با پسر او، عیسی مسیح در ارتباط هستید، دسترسی کامل به گوش پدر آسمانی تان، قلب او و کانون توجه او دارید. عبرانیان ۱۶:۴ به ما می گوید که می توانیم “با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در ضرورت ما را اعانت کند.”

بعلاوه مزمور ۳:۱۲۱ به ما می گوید که خدا نخواهد گذاشت پای ما لغزش بخورد زیرا او هرگز نمی خوابد. و در مزمور ۳:۱۳۸ داود سرایید؛ “در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا در قوّت در جانم شجاع ساختی.” این می گذارد تا بدانیم خدا هرگز آنقدر مشغله ندارد که ناله های ما را بشنود تا به نجات ما بیاید.

۳) هرگز نیاز نخواهید داشت که محبت او را بدست آورید.

شاید احساس کرده اید که می بایست محبت و احترام پدر خودتان را تا با به انجام رسانیدن کارهای بزرگ بدست  آوردید تا او به شما افتخار کند. خدا پدری اینگونه نیست. رومیان ۸:۵ به ما می گوید؛ “خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مُرد. ”  

هنگامی که هنوز گناهکار بودیم. هنگامی که هنوز آن را تباه می کردیم. هنگامی که به اندازه کافی خوب نبودیم. هنگامی که نسبت به او و محبت او بی اعتنا بودیم، او پسر خود را فرستاد تا برای ما بمیرد. این محبت بی قید و شرط و فداکارانه است و شبیه به هیچ چیزی نیست که بتوانید بر روی زمین تجربه کنید. خدا، پدری است که انتخاب کرد شما را محبت کند و شما هیچ کاری برای بدست آوردن آن انجام ندادید.

۴) هرگز آنقدر خراب نخواهید کرد که محبت او را از دست بدهید.

از آنجا که هیچ چیزی نبود که بتوانید انجام دهید تا محبت پدر آسمانی تان را بدست آورید، هیچ چیزی نیست که بتوانید انجام دهید که آن را از دست بدهید. رومیان ۸: ۳۸ و ۳۹ به ما می گوید؛ “نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. “

به عبارت دیگر هیچ شرایطی، قدرت دیده شده یا نادیده، شخص، عمل کردن یا عمل نکردن از جانب شما نمی تواند شما را از محبت خدا جدا سازد. این موضوع نیرومند است. و این وعده ای است که تنها پدر آسمانی شما قدرت تحقق آن را دارد. هر شخصی بر روی زمین که ادعا می کند شما را دوست دارد و هرگز شما را ترک نمی کند، باز هم از شما جدا خواهد بود (حداقل به طور موقت) با مرگ آنها یا شما. اما کلام خدا وعده می دهد حتی در مرگ هیچ جدایی از محبت خدا وجود ندارد-هرگز (دوم قرنتیان ۸:۵).

۵) او برای شما بهترین را در نظر دارد.

برای انسان ها، طبیعی است که خودپسند باشند و خودشان را قبل از هر شخص دیگری در نظر داشته باشند. بنابراین اگر پدری داشتید که خودپسند نبوده و خواهان فدا کردن راحتی خود برای شما بوده، شما یک موهبت داشته اید – یک تصور اجمالی از آنچه پدر آسمانی شما شبیه آن است. کتاب مقدس به ما می گوید؛ “او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟” (رومیان ۳۲:۸).

عیسی در متی ۱۱:۷ فرمود: “پس هر گاه شما که شریر هستید، دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال می کنند خواهد بخشید!” خدا نه تنها قادر است هر آنچه بخواهید به شما بدهد (تا زمانی که برای شما نیکو باشد)، بلکه وضعیت شما را در آینده می داند و اینکه چه چیزی برای شما در بلند مدت بهترین خواهد بود و نیز بطور ابدی.

۶) او آنقدر شما را دوست دارد که شما را تأدیب کند.

شاید شما دوران سختی داشته اید، مخصوصاً اگر توسط پدرتان بواسطه خشمش به جای محبتش تأدیب شده باشید. کلام خدا در امثال ۱۱:۳-۱۲ می فرماید: “تأدیب خداوند را خوار مشمار و توبیخ او را مکروه مدار، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می نماید، مثل پدر، پسر خویش را که از او مسرور می باشد. “

همچنین کتاب مقدس می فرماید؛ “کسی که چوب را باز دارد، از پسر خویش نفرت می کند اما کسی که او را دوست می دارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید” (امثال ۲۴:۱۳). 

آیا تا به حال امتناع خدا از اینکه چیزی را به شما بدهد یا از بین بردن چیزی که آن را بسیار دوست داشتید را تجربه کرده اید؟ اطمینان داشته باشید که پدر آسمانی تان یا شما را از چیزی محافظت و یا بواسطه محبت تأدیب تان می کرده، و یا کرده هر دوی آنها.

۷) زمان بندی او دقیق است.

خدا اشتباه نمی کند. و نه فراموش می کند. و بر خلاف پدران انسانی، زمان بندی او همیشه دقیق است. وقتی او چیزی را از شما دریغ می کند، لزوماً به این دلیل نیست که او از شما خشمگین است یا شما را تأدیب می کند، یا اینکه به نگرانی های قلب شما گوش نمی دهد. کتاب مقدس در مزمور ۱۱:۸۴ به ما می گوید؛ “هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند. “

اگر در راستی حرکت می کنید و از خدا چیزی نیکو می خواهید و او به شما نمی دهد، یا حقیقتاً برای شما مفید نیست یا وقت آن نرسیده است. به او اعتماد کنید. به آنچه او می داند اعتماد کنید. به زمان بندی او اعتماد کنید. و به روندی که او اجازه می دهد طی کنید اعتماد کنید. او می داند چگونه موهبت های نیکو را درست در زمان مناسب بدهد.

۸) او سخاوتمندانه حکمت عطا می کند.

آیا پدری داشته اید که در هر صورت مانع پیشرفت می شده است؟ کسی که فقط شما را وقتی آخرین باری که درخواست توصیه کردید فقط نصیحت می کرده است؟ یا کسی که از آنچه نیاز داشتید تنها حداقل ممکن را به شما داده – یا حتی آن را هم نداد – تا درسی به شما بیاموزد یا از موهبتی که به شما می داده به شما اطمینان نداشته است؟ پدر آسمانی شما اینگونه نیست.

یعقوب ۵:۱ می فرماید؛ “اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. ” این آیه بدین معناست که پدر آسمانی شما هرگز نخواهد گفت؛ “پیش از این یکبار به تو حکمت دادم و تو از آن استفاده نکردی، بنابراین دیگر به تو عطا نمی کنم.” او به همه و بدون ملامت کردن سخاوتمندانه حکمت عطا می کند.

۹) او به شما اجازه می دهد تا تصمیم های خودتان را بگیرید.

هر چند خدا انتظاراتی از شما دارد، همانطور که پدر زمینی شما ممکن است داشته باشد، هنگامی که راهی متفاوت را انتخاب می کنید، او شما را انکار نمی کند یا اینکه از زندگی تان خارج نمی شود. پدری خردمند، با محبت و صبور، شکیبا است. “به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و بحسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند” (رومیان ۲۸:۸). این بدین معناست هنگامی که شما به بهترین نقشه او برای زندگی تان باز می گردید، پی می برید که این چیزی است که واقعاً می خواستید، و همچنین پی می برید او قادر است تا از آن اشتباهات برای نیکویی در زندگی شما استفاده کند.

۱۰) او خیلی دقیق شما را می شناسد.

این یکی از عمیق ترین نیازهای بشر است. این که بطور دقیق شناخته شود. با این حال گاهی ما آنچه واقعاً هستیم را بواسطۀ ترس از طرد شدن یا اینکه شاید شخصی علاقه اش را به ما از دست بدهد هنگامی که پی می برد ما واقعاً چگونه هستیم با همه خصوصیات بدمان مخفی می کنیم. کتاب مقدس می فرماید پدر آسمانی تان، شما را خیلی دقیق می شناسد.

در مزمور ۱۳۹ داود فرمود؛ “ای خداوند مرا آزموده و شناخته ای. تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده ای. راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همه طریق های مرا دانسته ای” (مزمور ۱:۱۳۹-۳). خدا فکرهای شما را پیش از آنکه به آنها فکر کنید می داند. کلمات شما را پیش از آنکه آنها را بیان کنید، و اعمال شما را پیش از آنکه آنها را انجام دهید. و با همه این آگاهی دقیق از شما، او به محبت کردن شما همچون پدری تمام و کمال ادامه می دهد.

 

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “۱۰ ویژگی که خدا، پدری کامل است”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.