برچسب ها : زندگی

بدون اینکه مورد توجه قرار بگیرد، وارد اتاق شد نگاهی به جمع مردانی که در آنجا مشغول خوردن و آشامیدن بودند انداخته و پشت مهمانان افتخاری نشست. دامن بلند خود را به سادگی جمع … ادامۀ متن

۱۳ تیر, ۱۳۹۴ 861 بازدید ۰

برنامۀ تلویزیونی ایمان مجری برنامه: بانو مونا هاشمی مهمان برنامه: کشیش نازنین باغستانی موضوع برنامه: سرگذشت ایمان آوردن نازنین باغستانی به مسیح آشکار شدن خدا در مسیح